De slogan van de HvA is ‘Creating Tomorrow’. De hogeschool inspireert studenten om met creatieve oplossingen en duurzame innovaties aan de toekomst te werken; om vandaag te verbinden met morgen. Met studenten en diverse samenwerkingspartners in Amsterdam werkt ze aan oplossingen voor de toekomst. Creating Tomorrow staat voor de actieve maatschappelijke rol die de HvA in Amsterdam inneemt.

Amsterdam is voor de HvA dan ook kweekvijver, leerschool, marktplaats, laboratorium en inspiratiebron. Hier werken studenten en (onderzoeks)medewerkers – samen met de stad – aan praktische oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken. De Hogeschool van Amsterdam maakt er een punt van. Waarvan? In 2016 onder meer van het opruimen en hergebruiken van zwerfvuil, van het ondersteunen van mantelzorgers, van het faciliteren van start ups en van het helpen van geïsoleerde mensen aan een sociale omgeving. Ook in 2017 maakt de HvA een punt van maatschappelijke, sociale en economische vraagstukken in Amsterdam.

Vanzelfsprekend doet de HvA dat zo duurzaam mogelijk. Veel onderzoek van de HvA gaat over het duurzamer gebruiken van de stad en in de bedrijfsvoering speelt duurzaamheid een belangrijke rol.

De missie van de HvA luidt:
De HvA is een onderwijsinstelling die met een breed aanbod aan beroepsopleidingen een grote variëteit aan studenten opleidt die hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te oefenen.

Verder is de HvA een kennisinstelling die door koppeling van onderwijs en onderzoek bijdraagt aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en de samenleving in en om een internationaal georiënteerd Amsterdam.

Voor meer informatie:

http://www.hva.nl/